Historia

Historia

ZAŁOŻYCIELE

Święty Wincenty a Paulo

Urodził się w Pouy we Francji 24 kwietnia 1581 roku w rodzinie ubogich rolników. Uczył się dzięki pomocy i wsparciu miejscowego proboszcza. W 1600 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a następnie jako kapelan rodziny de Gondi.

Dzień 25 stycznia 1617 roku staje się dla Wincentego dniem wyjątkowym, dniem przemiany jego życia. Jako gorliwy kapłan zatroskany o powierzoną sobie owczarnię wygłasza kazanie na temat spowiedzi generalnej z całego życia. Pod wpływem wygłoszonego słowa miały miejsce liczne nawrócenia i od tego momentu Wincenty zaczyna głosić konferencje i nauki (nazwane później misjami) w wiejskich parafiach

W 1625 roku powołuje do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało kontynuować jego pracę głoszenia Ewangelii ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Znając dobrze sytuację materialną najbiedniejszych warstw społecznych i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia zajmowanie się życiem religijnym, powołuje do istnienia wiele stowarzyszeń charytatywnych, co w konsekwencji doprowadziło do założenia w 1633 roku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których głównym zadaniem stała się praca na rzecz ubogich.

Św. Wincenty a Paulo zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu. W roku 1729 został zaliczony w poczet błogosławionych, a w 1737 został kanonizowany. W roku 1885 ogłoszono go patronem wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele katolickim. Jego święto Kościół obchodzi w dniu 27 września.

Jest ona współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Duchowo i praktycznie przygotowywała pierwsze Siostry Miłosierdzia do pracy apostolskiej. Przykładem własnego życia wskazywała na całkowite oddanie się Bogu w posłudze najbardziej potrzebującym pomocy materialnej i duchowej. Była gotowa służyć wszędzie, gdzie zaszła taka potrzeba.

Święta Ludwika de Marillac

Urodziła się 12 sierpnia 1591 r. w Paryżu. W 1613 r. w 29 listopada 1633 r. wspólnie ze św. Wincentym a Paulo założyli Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Pełna ofiarności i poświęcenia dla ubogich i swoich duchowych córek umarła 15 marca 1660 r. W 1934 roku odbyła się kanonizacja Ludwiki, a 10 lutego 1960 r. papież Jan XXIII dekretem „Omnibus mater” ogłosił ją patronką wszystkich poświęcających się dziełom społeczno-chrześcijańskim.

( źródło: http://szarytki.chelmnosm.pl/zalozyciele/, data dostępu: 19.06. 2020)

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zostało założone w Paryżu dnia 29 listopada 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660). W Kościele znane jest pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Służebnic Ubogich (szarytki). Celem Zgromadzenia jest oddawanie czci Jezusowi Chrystusowi poprzez służbę chorym, ubogim i wszelkiego rodzaju potrzebującym.

Do Polski Siostry Miłosierdzia przybyły w 1652 r. na prośbę królowej Marii Ludwiki Gonzaga (żony króla Jana Kazimierza) i osiedliły się w Warszawie. Obecnie w Polsce są trzy prowincje Zgromadzenia: warszawska, krakowska i chełmińsko-poznańska

( źródło: http://szarytki.chelmnosm.pl/zalozyciele/, data dostępu: 19.06. 2020)

Powrót do góry