Ogród pozbawiony jest barier architektonicznych; nawet osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózku spędzają tu wolny czas