Nasi mieszkańcy uczestniczą również w imprezach integracyjnych - (festyn z okazji Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych)