Dom Pomocy Społecznej
z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego á Paulo

ul. św. Jacka 14
84-200 Wejherowo
telefon: (58) 672-26-00, (58) 672-26-01
fax: (58) 672-49-48
dpssiostrywejherowo@wp.pl

Godziny odwiedzin:
Codziennie w godzinach od 1000 do 1600

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530