Nasz Dom

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14 istnieje od 1982 r., a prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo od 1990 roku. Decyzją nr 17/2006 z dnia 11 października 2006 r. Wojewoda Pomorski, po uzyskaniu pełnego standardu przez Dom, wydał Zgromadzeniu zezwolenie na czas nieokreślony na dalsze jego prowadzenie. Nasz Dom zamieszkuje stacjonarnie 115 osób. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dla mieszkańców świadczymy usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewniamy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Opieka pielęgniarska jest całodobowa. Posiadamy salę gimnastyczną, gabinety hydroterapii, masażu, muzykoterapii i salę doświadczeń świata.

W Domu prowadzona jest również terapia zajęciowa, której głównym celem jest aktywizacja mieszkańca. Metody i formy terapii dostosowane są do aktualnego stanu zdrowia osób. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Do dyspozycji mieszkańców są również: domowa kawiarenka, biblioteka oraz kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa i Msze Święte. O życie kulturalne mieszkańców dba cały zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Organizowane są wycieczki, zabawy, mieszkańcy biorą udział w koncertach i festynach w ramach integracji ze społecznością lokalną.

Dom położony jest w pobliżu centrum miasta, oraz w pobliżu Miejskiego Parku i Kalwarii Wejherowskiej. Na terenie Naszej placówki mieszkańcy mogą korzystać z dużego ogrodu i placu spacerowego. Ważnym atutem Domu jest posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełno- sprawnych oraz sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej (trójmiasta), co w znacznym stopniu ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Powrót do góry