Opieka i zajęcia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo świadczy całodobowe usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające.

Naszym mieszkańcom zapewniamy dostęp do:

– lekarza pierwszego kontaktu,

– całodobowej opieki pielęgniarskiej,

– sali terapii zajęciowej,

– sali rehabilitacyjnej,

– domowej kawiarenki,

– biblioteki,

– kaplicy, w której sprawowane są: codzienna Eucharystia oraz nabożeństwa,

– opieki duszpasterskiej ks. kapelana,

– spotkań z Wolontariatem Wincentyńskim,

– terenu zieleni potocznie nazywanym ogrodem.

Nasz dom jest wolny od barier architektonicznych z podjazdami i dźwigiem (windą) dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, podzielony na pięć oddziałów ( trzy dla osób dorosłych, dwa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie).

Nasi podopieczni mieszkają w pokojach 1,2 3 i 4 osobowych,wyposażonych w system przyzywowo- alarmowy i umeblowanych stosownie do ich potrzeb.

W zakresie wyżywienia, dieta dostosowywana jest do potrzeb indywidualnych i zdrowotnych podopiecznych. (zapewnienie co najmniej 4 posiłków dziennie oraz posiłków dodatkowych.

Dom Pomocy Społecznej posiada samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, co w znacznym stopniu ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Powrót do góry