Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego i fizycznego.

Cele działań terapeutycznych w odniesieniu do naszych podopiecznych to:

  • Komunikacja z mieszkańcami, wyrażająca się w jak najlepszym rozpoznaniu ich potrzeb, umiejętności.
  • Dobieranie form i metod działania według stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osób starszych.
  • Szeroko pojęta integracja mieszkańców, również ze środowiskiem lokalnym.
  • Stwarzanie warunków sprzyjających zapomnieniu o samotności i tęsknocie.

W praktyce oznacza to, że nasi mieszkańcy mogą w różnorodny i ciekawy sposób spędzać swój wolny czas.

Wśród aktywności proponowanych przez naszą placówkę jest:

  • arteterapia czyli działanie poprzez sztukę, malowanie, rysowanie, elementy teatru
  • ergoterapia czyli rękodzieło : robótki ręczne, elementy decoupage,
  • biblioterapia ( nasz dom posiada bibliotekę )
  • muzykoterapia : wspólny śpiew, zajęcia relaksacyjne, sala doświadczania świata.

W naszej pracy terapeutycznej wykorzystujemy, także możliwości jakie daje kontakt z przyrodą- wspólne spacery do ogrodu oraz wyjazdy pozwalające na poznanie piękna naszego regionu.

Powrót do góry