RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dekretu ogólnego w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13
marca 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Dom Pomocy Społecznej
  prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul.
  Św. Jacka 14, 84-200 Wejherowo; tel.: (58) 672 26 00; e-mail
  dpssiostrywejherowo@wp.pl

a) inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie jest
Pani Dorota Malotka e-mail: iodo@dpswejherowo.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji i w zakresie
  niezbędnym do realizacji zadania powierzonego administratorowi na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie podlegają
  udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
  upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia
  spraw w Domu Pomocy Społecznej oraz w obowiązkowym okresie
  przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
  dla realizacji zadania i związanych z nim obowiązków.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli Pan/i uzna, że Pana/i dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z
  prawem, przysługuje Panu/i możliwość złożenia skargi do Kościelnego Inspektora
  Ochrony Danych Osobowych: kiod@episkopat.pl lub Prezesa Ochrony Danych
  Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu ani
  zautomatyzowaniu. Nie będą również przekazywane do państw trzecich.
Powrót do góry